Af: Peter Jensen Tørvetrillervej 7, 4684 Holmegaard. Fensmark Lokalråd

Afvikling: Så er den gal igen. Ad bagveje erfares det, at nu skal der igen fjernes service fra Fensmark. Sidste gang var det biblioteket, nu er det genoptræning af vore svage borgere.

Fremadrettet skal borgere, der er visiteret til genoptræning uden for hjemmet transportere sig til Symfonien i Næstved.

Vi har i lokalrådet kontaktet politikerne, der er uforstående over for vor påstand. Men i den embedsmandsskrivelse, som skulle være sendt af ældrechefen inden en aftalt dato; den ankom en uge senere fra en underordnet, blev vi bekræftet i vore oplysninger.

En skrivelse med ønske om en begrundelse glimrer ved sit fravær, trods lovning fra politisk hold om, at ældrechefen ville sende end uddybende forklaring.

Hvornår sætter polirikerne sig igennem over for embedsmændene?

I lokalrådet er vi af den tro, at det er politikerne, der bestemmer, men gang på gang ses det modsatte.

Hvis borgerne i Fensmark vil, indkalder lokalrådet til et borgermøde, hvorpå vi forventer, at politikerne vil forklare os baggrunden for denne afvikling.

Er der for langt for terapeuterne til Fensmark? Fra Fensmark til Næstved er der iflg. politikere meget kort.

 

Læg en kommentar